Malai Timro Antim Saas Samma Saath Chahincha
Malai Timro Bhitri Hridaya Ko Maya Chahincha
Sunn Sunn Meri Mayalu

Malai Timi Sanga Jiwan Bitaune Thulo Echhya Chha
Malai Timi Sanga Sukha Dukha Badne Chahana Chha
Sunn Sunn Meri Mayalu

Malai Timi Bina Tyo Dinai Sunya Lagchha Ha Ah
Malai Timi Bina Tyo Ratai Lambiye Jhain Lagchha
Sunn Sunn Meri Mayalu

Sunn Meri Mayalu by Cool Pokhrel - GorkhalyLyrics

Malai Timro Antim Saas Samma Saath Chahincha
Malai Timro Bhitri Hridaya Ko Maya Chahincha
Sunn Sunn Meri Mayalu

Malai Timi Sanga Jiwan Bitaune Thulo Echhya Chha
Malai Timi Sanga Sukha Dukha Badne Chahana Chha
Sunn Sunn Meri Mayalu

Malai Timi Bina Tyo Dinai Sunya Lagchha Ha Ah
Malai Timi Bina Tyo Ratai Lambiye Jhain Lagchha
Sunn Sunn Meri Mayalu

No comments:

Post a Comment

Thank you for the comment :)