E                 B               A                  B
Bistarai Bistarai dubdai chu timro maya ko sagar ma mah
 E                       B               A                      B
Dukha asu sabai birsera ramna chahanchu timrai nyano angalo ma mah
 E                              B              A                     B
Khula pankha fijai akash mah udeko chari jhai mukta huna chahanchu mah
                E        B      A         E                  
Timro maya ma mah, ahh, dubna chahanchu timrai maya ma
 B         A        E
Ramna chahanchu mah] 2X

C#m     B    E             C#m     B    E  
Sahara bani deu timi mero khushi bani deu

 C#m     B    E             C#m     B    E  
Sahara bani deu, timi mero khushi bani deu

            G#m      [A or F#m]            B              E
Andhakar ko ujyali juneli raat ko junn timi mero bani deu
            G#m      [A or F#m]           B              E
Andhakar ko ujyali juneli raat ko junn timi mero bani deu

E                 B                   A          B
Sustari sustari gaudai cha yo manle geet timrai naam ko

E        B      A
Bistarai Bistarai
 E        B      A
Sustari Sustari  ]2X

Bistarai Bistarai by Rohit John Chettri Lyrics - Gorkhaly Lyrics

E                 B               A                  B
Bistarai Bistarai dubdai chu timro maya ko sagar ma mah
 E                       B               A                      B
Dukha asu sabai birsera ramna chahanchu timrai nyano angalo ma mah
 E                              B              A                     B
Khula pankha fijai akash mah udeko chari jhai mukta huna chahanchu mah
                E        B      A         E                  
Timro maya ma mah, ahh, dubna chahanchu timrai maya ma
 B         A        E
Ramna chahanchu mah] 2X

C#m     B    E             C#m     B    E  
Sahara bani deu timi mero khushi bani deu

 C#m     B    E             C#m     B    E  
Sahara bani deu, timi mero khushi bani deu

            G#m      [A or F#m]            B              E
Andhakar ko ujyali juneli raat ko junn timi mero bani deu
            G#m      [A or F#m]           B              E
Andhakar ko ujyali juneli raat ko junn timi mero bani deu

E                 B                   A          B
Sustari sustari gaudai cha yo manle geet timrai naam ko

E        B      A
Bistarai Bistarai
 E        B      A
Sustari Sustari  ]2X

No comments:

Post a Comment

Thank you for the comment :)